Kjell-Åke Nordquist: Försoning – en politisk realitet? 2007

Måndagen den 10 september 2007 kl. 18.30 höll Kjell-Åke Nordquist föredrag i Mariehamns stadsbibliotek under rubriken ”Försoning – en politisk realitet?”.Föredraget handlade om försoning i både teori och praktik. Nordquist reder ut begreppen kring försoningsprocesser efter krig, och diskuterar vad försoning kan vara och idéerna är bakom försoning. Fredsavtal har under senare år allt oftare […]