Autonomiseminarium

Ålands fredsinstitut anordnar varje år ett seminarium på FN-dagen den 24 oktober. Seminarierna knyter ofta an till frågor om fred och samhällsstyrning i en globaliserad värld. I år väljer vi att belysa autonoma regioners ställning inom EU och att lära oss om den spännande och omdebatterade utvecklingen av autonomilagstiftningen i Spanien. Rubriken för seminariet är Constitutions, Autonomies and the EU. Seminariet ordnas i lagtingets auditorium (Mariehamn, Åland) onsdagen den 24 oktober 2007 kl. 13.00-17.45. Seminariespråket är engelska men diskussionerna kan föras och frågor ställas på svenska. Seminariet är delfinansierat med statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Ingen förhandsanmälan, ingen deltagaravgift.
Läs intervju med professor Eduardo J. Ruiz Vieytez i Ålandstidningen 25.10.2007.

Böcker/Books

Demilitariseringsbok2018.jpg

ÅLANDS FREDSINSTITUTS PUBLIKATIONER PUBLICATIONS BY THE ÅLAND ISLANDS PEACE INSTITUTE                        Beställ böcker från / Order books from ÅLANDS FREDSINSTITUT /ÅLAND ISLANDS PEACE INSTITUTE, PB 85, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland, tel./phone +358 18 23238, fax +358 18 21029, e-mail: books[a]peace.ax         Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands Sia […]