Är det bara tjejerna som ska bygga ett jämställt samhälle? Utbildningsdag den 24.11.2007

Den den 24 november 2007 kl. 10-16 i Folkhälsans allaktivitetshus i Mariehamn ordnar Ålands fredsinstitut och Folkhälsan på Åland en utbildningsdag under rubriken Är det bara tjejerna som skall bygga ett jämställt samhälle? Begränsat antal deltagare. Anmälan senast den 21.11.2007 till Folkhälsan, tel. +358 18 17430 eller petra.berg@folkhalsan.ax. Ingen deltagaravgift. Arrangörerna bjuder på kaffe och […]