Ålands fredsinstitut utbildar journalister i Kaukasus

Under perioden 2007-2009 medverkade Ålands fredsinstitut i International War and Peace Reporters projekt Cross Caucasus Journalism Network med utbildning i minoritetsfrågor. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark medverkade bland annat vid utbildningssessioner 24-26.5.2008 i Yerevan, Armenien och den 3-6 december 2007 i Abkhasien (Georgien) där hon medverkade i en utbildning och diskussioner om yttrandefriheten och […]