Rapport om samernas rätt till deltagande

Petragranholm

Årets första rapport från Ålands fredsinstitut tar upp deltagandefrågor, som i dag ligger i centrum för den vetenskapliga och även den politiska diskussionen om demokrati och mänskliga rättigheter. Trots detta starka intresse för deltagandefrågorna, är de rättsliga regleringarna om rätten till deltagande spridda och partiella också när det gäller väletablerade rättsområden, såsom ursprungsfolkens ställning och […]