Inger Lyyski ny medlingsansvarig

Ingerlyyski

Inger Lyyski är ny medlingsansvarig vid Ålands medlingsbyrå. Inger Lyyski är ekonomie magister och rättsnotarie. Hon kommer närmast från tjänsten som konsumentrådgivare vid Ålands kommunförbund. Ålands medlingsbyrå upprätthålls av Ålands fredsinstitut i enlighet med avtal med länsstyrelsen på Åland. Verksamheten inleddes i augusti 2006. Medlingsbyrån erbjuder medling i brott- och tvistemål. Syftet är att offret […]