Integrationsseminarium

Ålands fredsinstitut ordnar i samarbete med Ålands mångkulturella förening torsdagen den 7 februari 2008 kl. 16.00-17.45 seminariet Integrationen på Åland – erfarenheter och utmaningar. Platsen är Hotell Savoy, Nygatan 12 i Mariehamn. Seminariet inleds med en presentation (på engelska) av Ålands fredsinstituts  rapport Immigrant Integration on Åland – an exploratory study. Presentationen görs av rapportens […]