Ship for World Youth

Ship for World Youth är ett internationellt ungdomsutbytesprogram som anordnas och finansieras av Japans regering. Under programmet delar 120 japanska ungdomar och 140 ungdomar från andra länder det dagliga livet ombord på ett kryssningsfartyg i cirka 45 dagar. De deltagande ungdomarna studerar och diskuterar ämnen av gemensamt intresse ur ett globalt perspektiv genom föreläsningar, kulturutbyten, […]