”Alla som är intresserade av minoritetsproblem borde läsa boken”

Bok

Boken ”International Obligations and National Debates. Minorities around the Baltic Sea” utgiven av Ålands fredsinstitut och med Sia Spiliopoulou Åkermark som huvudredaktör har nyligen recenserats i två vetenskapliga tidskrifter. I boken medverkar 19 forskare inom områdena juridik, lingvistik, statsvetenskap, sociologi och historia. Boken analyserar minoritetsfrågornas ställning och utveckling i samtliga Östersjöländer. I Nordisk tidskrift for […]