Visioner om Natos framtid

Ålands demilitarisering och neutralisering firas den 30 mars. Den grundas på en svåruppnådd sammanjämkning som förstärks genom folkrättsliga avtal. Folkrättens kärna ifrågasätts dock i ett omfattande reformförslag om Nato. Sia Spiliopoulou Åkermarks artikel Visioner om Natos framtid publicerades söndagen den 30 mars i Hufvudstadsbladet.