Föreläsningar om 1808-1809

År 2008-2009 uppmärksammas att det har gått 200 år sedan 1808-1809 års krig och rikssprängningen Sverige-Finland. I början av april ordnas i Mariehamn ett par föreläsningar i ämnet.  I samband med Ålandsforskarnas årsmöte den 6 april kl. 13.30 i Ålands museum försläser Dan Nordman kring “1808-1809 års krig, en omvälvande övergång från mittpunkt till yttersta […]