Romer i Europa idag

Ålands fredsinstitut, Ålands fredsförening-Emmaus, Röda korset, Ålands mångkulturella förening och ABF-Åland anordnade den 28 april ett seminarium om romernas situtation i Europa.Ingrid Schiöler, flyktingkonsulent vid Röda Korset i Sverige talade på temat Romernas historiska och kulturella bakgrund. Hon berättade om hur romerna förslavats och förföljts i historien och diskrimineras än i dag. Som en naturlig […]

Seminarium och rapport om näringsrätten och EU

rapport

Det finns troligen goda förutsättningar att behålla den åländska näringsrätten och jordförvärvsrätten, men de kommer att behöva anpassas tilldagens mobila samhälle. Det tror Anna-Lena Sjölund, forskare vid Ålands fredsinstitut. I rapporten Ålandsprotokollet och EG-rättens icke-diskrimineringsprincip konstaterar hon att trots att EG uttryckligen erkänt Ålands särställning är vi inte immuna mot att bli granskade av EG-rätten. […]

Ny informationsansvarig

Susann Simolin är nyanställd som informationsansvarig vid Ålands fredsinstitut. Susann är utbildad journalist och har tidigare arbetat på morgontidningen Göteborgs-Posten, senast som redaktör för ungdomsavdelningen Attityd. Hon ersätter administrationschef Robert Jansson under hans tjänstledighet och kommer främst att arbeta med informations- och publikationsverksamhet. Susann har ett stort intresse för frågor som rör fred, demokrati och […]