Seminarium om romernas situation i Europa

Ålands fredsinstitut, Ålands fredsförening-Emmaus, Röda korset, Ålands mångkulturella förening och ABF-Åland anordnade den 28 april ett seminarium i Mariehamn om romernas situation i Euro-pa. Ingrid Schiöler, flyktingkonsulent vid Röda Korset i Sverige talade på temat Romernas historis-ka och kulturella bakgrund. Gunnar Jansson, lagtingets förste vicetalman med lång erfarenhet av arbete med romska frågor och minoritetsfrågor […]