Kamp mot sexslaveri

tills1

FN-organet mot brott och narkotika, UNODC, uppskattar i en rapport (2006) att omkring fyra miljoner människor världen över varje år blir offer för människohandel, varav ungefär 80% för sexuell exploatering. Den absoluta majoriteten av dessa är kvinnor och barn. Flera internationella organisationer varnar för en ökning av människohandel i samband med den globala ekonomiska krisen. […]