Azerisk/armensk film om Åland

Intervju

IntervjuJust nu har Åland besök av ett filmteam från Yerevan i Armenien och Baku i Azerbadjan. Filmprojektet ska resultera i sex filmer om konflikter i Europa som nått en lösning. Filmerna handlar om Nordirland, Baskien, Cypern, Bosnien, Sydtyrolen och Åland.

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har intervjuats om Ålandsexemplets historia och dess fördelar och nackdelar. På Åland kommer teamet även att träffa andra representanter för det officiella Ålands som kan berätta om Ålands särställning som en autonom, enspråkigt svensk, demilitariserad och neutraliserad del av Finland.

Stipendium för studie om demilitariseringen

Chillaud

Fil.dr. Matthieu Chillaud vid universitetet i Tartu, Estland, har fått ett stipendium på 3.500 euro från Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond för en studie i folkrätt vid universitetet i Tartu och Ålands fredsinstitut. Studien syftar till att ge en detaljerad analys av Ålands demilitarisering och neutralisering, dess bakgrund och tillämpning i ljuset av förändrade militära doktriner. Dr. […]