20.000 euro till forsking om minoritetsutbildning

Svenska kulturfonden har beviljat 20.000 euro för en utredning som jämför de rättsliga grunderna för och erfarenheterna av minoritetsutbildning i Finland och Sverige. Projektet ska jämföra länderna sinsemellan men även i förhållande till de regler som har ställts upp av Europarådet. Projektet genomförs under hösten 2008 och 2009 av docent Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör vid […]

Italiensk brottsbekämpning riktas mot romer

Italiens inrikesminister Roberto Maroni har föreslagit att fingeravtryck ska tas på alla romer som bor i läger i landet. Fingeravtryck ska även tas på romska barn, detta för att undvika tiggeri, enligt Maroni. Inrikesministern hävdar att registret med fingeravtryck inte är ett etniskt register, men i praktiken finns en stor risk för att det får […]