Ny rapport

Autonomirapport

Vid seminariet Autonoma områden i Europa den 22 augusti lanserr Ålands fredinstitut seminarierapporten Constitutions, Autonomies and the EU där spanska och åländska författare, politiker och tjänstemän diskuterar Ålands och Baskiens roller och möjligheter inom EU. Rapporten kan laddas ner här.

Seminarium: Autonoma områden i Europa

Hur arbetar Ålands lagting rent praktiskt när det gäller EU-frågor i allmänhet och Lissabon-fördraget i synnerhet? På Ålands fredsinstituts seminarium Autonoma områden i Europa den 22 augusti kommer några aspekter av dessa frågor att belysas. Tf lagtingsdirektör Susanne Eriksson talar om Ålands lagtings roll i EU-frågor och europainformatör Kari Roukola håller föredrag under rubriken Kan […]