Ungdomsutbyte mellan Åland och Litauen

Nendreutbyte

12 till 17 oktober har Åland besök av 10 ungdomar, mellan 15 och 18 år, från Centret för kvinnor och barn Nendre i Vilnius, Litauen. Besökarna är med i ett ungdomsutbyte tillsammans med ungdomar från Katapult, Emmaus projekt för arbetslösa mellan 16 och 25 år. Ungdomarna har hittills bland annat haft workshop om konfliktlösning, besökt […]

Fredsinstitutets direktör deltar i MR-seminarium

På lördag deltar Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i Närpesnejdens fredsförenings seminarium på temat 60 år av mänskliga rättigheter. Det var den 10 december 1948 som FN:s generalförsamling antog den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. Nästa vecka, den 24 oktober, firas också FN-dagen. Sia Spiliopoulou Åkermark talar under rubriken Fred och mänskliga rättigheter. Programmet […]

Sarah Stephan gästforskar om regioner inom EU

Sarah

Sarah Stephan från Osnabrück i Tyskland har en magisterexamen i folkrätt från Helsingfors universitet. Hon har också en kanditatexamen i europeisk och jämförande lag från universiteten i Bremen och Oldenburg i Tyskland.Sarah är speciellt intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter i Europa och hur hantering av konflikter på internationell nivå påverkar lagstiftningen. På fredsinstitutet […]