Deklarationen om mänskliga rättigheter fyller 60

I dag, den 10 december, firas 60-årsdagen av den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Eftersom den allmänna förklaringen antogs den 10 december 1948 kallas den 10 december den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna och är den dag då man uppmärksammar mänskliga rättigheter världen över.  Deklarationen om de mänskliga rättigheterna var den första internationella […]

OSSE-mötet: Ett steg på vägen

Fredsinstitutets volontär Tamara Grigoryeva är nyss hemkommen från OSSE:s ministermöte i Helsingfors. Hennes slutsats från mötet är att det inte var historiskt, men trots allt ett steg på vägen till ett säkrare och fredligare Europa. Läs hennes artikel (på engelska) från mötet här.