Tilläggsprotokoll till FN-konvention antaget

Den tionde december, på 60-årsdagen för FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antogs tilläggsprotokollet till Internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna genom konsensus i FN:s generalförsamling. Detta protokoll innebär att individer som ser sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kränkta kommer att kunna klaga till kommittén som övervakar konventionen. Men först […]