Forskning om jordförvärvsrätten

Rhodri C. Williams, gästforskare vid Ålands fredsinstitut, beviljades i januari 2009 ett understöd på 4.000 euro från Ålands kulturstiftelse. Stipendiet gäller forskningsprojektet Kollektiva markrättigheter, från Nationernas förbunds Ålandsöverenskommelse till FN:s deklaration om urfolkens rättigheter.Regler liknande den åländska jordförvärvsrätten, som begränsar försäljningen av mark till utomstående, är relativt ovanliga. Forskningsprojektet ska undersöka hur det kom sig […]