Lissabonfördraget – seminarium även för vanligt folk

Den åländska debatten om Lissabonfördraget har dominerats av diskussioner om Ålands förhandlingar med riket, medan innehållet i fördraget hamnat lite i skymundan. Så, vad är det egentligen Åland överväger att ratificera? Vilka förändringar innebär Lissabonfördraget, och hur påverkar de Åland? Blir det verkligen några märkbara förändringar eller är fördraget bara en bekräftelse av hur EU […]