Uppföljningsseminarium i StegVis

Har du gått en grundkurs i StegVis men känner dig i behov av inspiration och handledning? Fredsinstitutet ordnar ett uppföljningsseminarium på ca. 2 timmar för mindre grupper om 10-15 personer 25-27.3. Beroende på intresse kan flera gruppseminarier ordnas under dessa dagar enligt tider som passar er. Är du intresserad ska du höra av dig senast […]