Prao vid fredsinstitutet VT09: Joy Welander

Fredsinstitutet Symbol 576d75

Under de nästa två veckor kommer Joy Welander att vara praktikant vid Ålands Fredsinstitut. Joy Welander går på Ålands yrkesskola, i första året på samhälleliga och sociala linjen. Hon valde att praktisera på fredsinstitutet, för att hon är intresserad av ”vad Fredsinstututet riktigt gör, och vil veta lite mer av det”. Hon är särskilt intresserad […]