Seminarium: Demilitariseringen – självklar eller hotad?

Flagga

Med anledning av demilitariseringsdagen anordnar Ålands fredsinstitut seminariet Ålands demilitarisering – självklar eller hotad?Hur påverkar säkerhetssamarbetet i Europa Ålands demilitarisering och neutralisering? Seminarium och debatt hålls måndag 30 mars kl. 18-20.45 i Handelsläroverkets auditorium, på 4:e våningen. (Östra skolgatan 2, i samma byggnad som Ålands Lyceum.) Talare: Överste Erik Erroll, Försvarshögskolan i Helsingsfors, professor emeritus […]

Kunskap om medling inhämtad i Washington

Sarah

Mellan den 9 och 13 mars var fredsinstitutets forskarassistent Sarah Stephan i Washington D.C. för att delta i en kurs som ordnades avUnited States Institute of Peace. Kursen handlade om medling i våldsamma konflikter mellan och inom stater. Fokus låg på mål och metoder inom medling och stärkande av deltagarnas kompetens på området. Sarah har […]

Tankar om gränser och försoning i Västra Balkan

Bosnien

Från 24 februari till 2 mars deltog Wille Valve, ansvarig för Ålands medlingsbyrå och forskare på Ålands fredsinstitut i EU-seminariet ”Ungdomar bryter barriärer. Verktyg för medling- och försoning inom europeiskt ungdomsarbete” i Kljuc, Bosnien-Herzegovina. Här kan du läsa Willes text (på engelska) om en instabil region, där gränser betyder mer än någonsin.