Seminarium om europeisk säkerhetspolitik

Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik utvecklas i rask takt och är en central del också av Finlands säkerhet. Hur möter den finländska säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen framtidens utmaningar? Vilka blir Sveriges prioriteringar inom ordförandeskapet. Vad betyder detta för Åland?Måndagen den 1 juni klockan 13:00- 15:30 anordnade Europainformationen i samarbete med Ålands fredsinstitut ett seminarium […]