Utställningen utpost, mellanland, brygga invigd

Invigning

Torsdagen den 28 maj 2009 invigdes utställningen Utpost, mellanland brygga på Ålands konstmuseum. Utställningen är ett samarbete mellan Ålands museum, Ålands konstmuseum och Ålands fredsinstitut och består av åtta konstverk och fyra essäer som tolkar det åländska samhällets och identitetens utveckling sedan 1808-1809, då Finland och Åland övergick från att höra till Sverige till att […]

Ny bok om Åland

Utpost

Begreppen utpost, mellanland och brygga utgör grunden för denna bok som speglar det åländska samhället utifrån nya och annorlunda perspektiv. Utifrån de tre begreppen tolkas den åländska identitetens och samhällets utveckling sedan 1809.  Uttolkarna är konstnärer forskare och skribenter, och boken är en hybrid där konst och bilder varvas med essäer och intervjuer med konstnärerna. […]