Olika resonemang kring säkerhetspolitik

Hur har den Europeiska säkerhetspolitiken utvecklats och var står den nu? Går Ålands demilitarisering och Europeisk säkerhetspolitik ihop? Svaret på den sistnämnda frågan borde rimligtvis skymta om man bjuder in två högt uppsatta tjänstemän från Sveriges utrikesdepartement och Finlands utrikesministerium – på ett säkerhetspolitiskt seminarium till Åland. Frågan förblev delvis obesvarad, men seminariet på Mariehamns […]

Institutets forskare mottar stipendium på självstyrelsedagen

Idag, på självstyresledagen den 9 juni, mottar Anna-Lena Sjölund, forskare vid Ålands fredsinstitut, ett stipendium om 8.000 Euro från Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond. Anna-Lena ska använda forskningspengarna för att kartlägga och analysera EG-rättens inverkan på behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket. Syftet med forskningen är bl.a. att undersöka om och i vilken utsträckning EU-medlemskapet inneburit en […]