Nu startar kampanjen mÅngfaLd på Åland

mångfald

Den 14 augusti går startskottet för kampanjen mÅngfaLd på Åland, en kampanj som vill synliggöra att Åland har blivit ett mångkulturellt samhälle. På Åland bor i dag människor som kommer från 82 olika länder och tillsammans talar vi över 50 olika språk. Kampanjen är ett samarbete mellan organisationer och företag på Åland. Många av oss […]

Åländsk utställning får fina omdömen i Sundsvalls tidning

Utställningen Utpost, mellanland, brygga, som just nu visas på Ålands museum,  får fina omdömen i en artikel i Sundsvalls tidning 28.7.2009.Konstutställningen som arrangerats av Ålands museum och Ålands konstmuseum i samarbete med Ålands fredsinstitut tolkar åländsk identitet och samhällsliv sedan 1809, då Åland avskiljdes från Sverige och belv ryskt.I artikeln i Sundsvalls tidning rekommenderas läsarna […]