Östersjöregionens roll i världen

Östersjöregionens roll i världen var temat för ett seminarium på Brinkhall gård utanför Åbo som hölls 14-15.8.2009. Inspiratör för Brinkhallseminarierna, som nu hölls för femte gången, är nestorn inom den finländska statsvetenskapen och fredsforskaren professor Göran von Bonsdorff. Vid fyllda 91 år inledde han seminariet och tog del i alla diskussioner.Ålands fredsinstitut representerades på seminariet […]