Ny rapport om åländsk identitet och attityder

Den 8 september lanseras Ålands fredsinstituts rapport "Strangers by Degrees – Attitudes toward Immigrants in the Åland Islands" av Bogdan State. Rapporten sammanfattar och bearbetar resultaten från en enkätundersökning som genomfördes bland 1.000 slumpvis utvalda personer på Åland 2008. Enkäten omfattade frågor beträffande åländsk identitet; allmänna frågor om invandringen till Åland; relationer mellan olika sociala […]