Fredsinstitutets direktör medverkar i ny bok om folkrätt

folkratt

Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och Ålands fredsinstituts direktör, är en av fyra skribenter bakom en ny svensk lärobok i folkrätt, utgiven av Norstedts juridik. Boken, som kort och gott heter ”En bok i folkrätt”, är tänkt att användas som en introducerande bok i ämnet och vänder sig till såväl studenter som yrkesverksamma. Spiliopoulou […]