Debattartikel om nordisk fredsprofil

Nordiska rådet hade möte på Åland 29-30.9.2009 och diskuterade då bland annat frågor om säkerhet och utökat samarbete. En debattartikel skriven av Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark publicerades i Ålands lokaltidningar, och kom också upp till diskussion bland deltagarna i mötet. Debattartikeln diskuterar Nordens fredsprofil och belyser det val Norden nu ställs inför – […]