Andreas Gross om Kaukasus

Andreas Gross, medlem i Schweiziska nationalförsamlingen, medlem i Europarådets parlamentariska församling och samhällsvetare besökte nyligen Åland. Ålands fredsinstituts volontär, journalisten Kamala Ramazanova, fick då tillfälle att intervjua honom om hans syn på dagens situation i Kaukasus.