Forskningsassistent sökes

cb

Forskningsassistent sökes till Central Baltic interreg IV A-projektet Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking. Ålands fredsinstitut söker en assistent på 50% till ett 26 månader långt forskningsprojekt, med början snarast möjligt efter 1 november. Inom projektet ska assistenten, tillsammans med en erfaren forskare som är stationerad i Lettland, arbeta med att följa och utvärdera […]

Utbildare sökes

cb

Utbildare av tjej- och killgruppsledare sökes till Central Baltic Interreg IV A-projektet Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking. Ålands fredsinstitut söker en utbildare som ska ta fram utbildningsmaterial/metodmaterial samt utbilda tjej- och killgruppsledare på Åland och i Lettland under perioden januari 2010 – augusti 2011. Utbildningsuppdraget består av 3 introduktionstillfällen, 3 grundutbildningar, 4 fortbildningar […]

Kurser och workshops

Ålands fredsinstitut ordnar inom sina olika projekt eller på förfrågan kurser, föreläsningar och workshops för såväl lokala som internationella målgrupper. Kurserna ges inom våra ämnesområden: ÅlandsexempletSjälvstyrelseMinoriteterDemilitarisering och säkerhetspolitikFredsarbete och konflikthanteringDemokrati och jämlikhetMänskliga rättigheter Metoder för bemäktandeGenus och jämställdhet Är du/din organisation intresserad av utbildning inom något av dessa områden? Kontakta Susann Simolin (susann(a)peace.ax) som har ansvaret för […]

Andra evenemang

Ålands fredsinstituts personal, gästforskare och praktikanter deltar som föreläsare eller deltagare i olika kurser, seminarier och föreläsningar och ibland i manifestationer eller andra event relaterade till institutets verksamhet.Här finns sammanfattningar och reflektioner utgående ifrån sådana evenemang.  

Recensioner

recensions text Marika fixa enligt keywords listning av alla artiklar som har recension keywords

Ålands status

alflagga

 Åland är ett örike bestående av 6.500 öar och skär, med omkring 27.000 innevånare, beläget mellan Sverige och Finland  och det enda område i Europa som är självstyrt, demilitariserat och neutraliserat med folkrättsliga garantier och med stark konstitutionell ställning. Demilitariserat blev Åland redan 1856, efter Krimkriget,. Landskapet blev dessutom neutraliserat och fick självstyrelse år 1921, […]

Våra ämnen

Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor och säkerhet. Fred och konfliktlösningÅlands fredsinstitut anser att fred innebär mer än bara ”avsaknad av krig”. Fredsarbete innebär att motverka inte bara militärt våld, utan även andra former av […]

Ålands fredsinstituts verksamhet

Berttelse_fri_72

Ålands fredsinstitut fokuserar på specifika områden inom freds- och konfliktlösningsfältet. Tematiskt och geografiskt utgår vi ifrån Åland och Ålandsexemplet. De arbetsformer vi främst använder oss av är forskning, empowermentarbete och information.     Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2014 […]