Interregprojekt för jämställdhet och mot sexslaveri

flag

Ålands fredsinstitut har beviljats medel från Central Baltic Interreg IVA-programmet för ett 28 månader långt projekt där målet är att utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa våld och sexslaveri. Projektet kallas ”Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking” och genomförs tillsammans med partnerorganisationen ”Resurscenter för kvinnor, Marta” i Lettland. Fredsinstitutet arbetar sedan […]

Fredsinstitutet leder interregprojekt

cb

Ålands fredsinstitut har beviljats medel från Central Baltic Interreg IVA-programmet för ett 28 månader långt projekt där målet är att utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa våld och sexslaveri. Projektet kallas ”Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking” och genomförs tillsammans med partnerorganisationen ”Resurscenter för kvinnor, Marta” i Lettland. Läs mer. I […]