Debattartiklar

Till Ålands fredsinstituts informationsverksamhet hör även opinionsbildning till den del det handlar om Ålands internationella status samt om att värna folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och fredliga lösningar på konflikter.

Internationell relevans

Kaukasus_besok_72

Ålands fredsinstitut har under sitt snart tjugoåriga liv samlat en stor kunskap och kompetens i frågor som rör Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering samt om de kultur- och språkskyddsarrangemang som kopplats till systemet. Denna kunskap sprids till både vetenskapliga och andra kretsar. Ålands fredsinstituts strävar efter att öka kunskapen om Ålands internationella och konstitutionella ställning, […]