Utbildning för tjejgruppsledare

Under 9-11 oktober 2009 organiserade Ålands fredsinstitut, i samarbete med ’Missing Persons’ Families Support Center’, en fortbildning för tjejgruppsledare i Vilnius, Litauen. Sammanlagt 13 litauiska ledare deltog i utbildningen, som hölls av Mia Hanström från Åland. Utbildningen finansierades av Ålands Fredsinstitut och Emmaus Åland.