Seminarium om EU-strategier

Måndagen 11.1.2010 hölls seminariet ”Strategic options for Åland in the EU” i Mariehamns stadsbibliotek. Semnariet baserades på forskaren Sarah Stephans rapport ”Regional voices in the European Union – regions with legislative power and multi-level-governance. Perspectives for the Åland Islands”.
Sarah Stephan visade hur olika sätt att se på EU kan få effekter för de metoder regioner väljer för att nå inflytande. Hon visade också att det kan finnas många fler sätt att påverka än dem man vanligen tänker på, och då dessa vägar inte nödvändigtvis behöver vara kostsamma kan de vara användbara även för små regioner med begränsade resurser.
Några tänkbara möjligheter för Ålands del kan vara utökad närvaro i Bryssel, att erbjuda expertkunskaper på sina specialområden och att öka kunskaperna om Åland såväl på nationell som på europeisk nivå genom till exempel tjänstemannautbyten.