Flernivåstyre i Europa och de självstyrda regionernas roll

Sarah Stephan undersöker vilka kanaler och vilka strategier regioner med lagstiftande kompetens nyttjar för att kunna påverka och delta i EU-samarbetet. Hennes forskning granskar argument om osynliggörande av regioner (regional blindness) och argument om effektivt flernivåstyre. Forskningen baseras på undersökningar av bakomliggande teorier och regionala strategier. Rapporten ”Regional voices in the European Union – regions […]