Åländsk identitet och integration av invandrare på Åland

Ålands Fredsinstitut påbörjade sommaren 2007 undersökningar relaterade till migrationen till Åland. En enkätundersökning om invandrares attityder till det åländska samhället resulterade i rapporten ”Immigrant Integration on Åland – an exploratory study” skriven av Bogdan State.Petra Granholm har undersökt de rättsliga ramarna för integration på Åland och i Finland. Denna forskning har resulterat i rapporten ”Översikt […]