Konferens om ungdomar, genus, normer och politik

Den 1-2 december deltog Andreea Bolos i ungdomsstyrelsens rikskonferens i Stockholm. hon har nu sammanställt en kort rapport från de fyra seminarier hon deltog i . Seminarierna behandlade killar och jämställdhet, europeisk ungdomspolitik, kvinnligt entrepenörskap och unga som säljer sex. Rapporten i pdf kan laddas ner här.