Minoritetsutbildning i Finland och Sverige

Samarbetsprojekt (2009-2010) mellan Ålands fredsinstitut och Åbo Akademi i Finland, som jämför erfarenheter, styrkor och svagheter gällande minoritetsutbildning i Finland och Sverige. Doktor Sia Spiliopoulou Åkermark och doktor Kristian Myynti är ansvariga forskare i projektet som finansieras av Svenska kulturfonden i Finland. Rapporten ”Minoritetsutbildning i Finland – rätten för peroner som tillhör språkliga minoriteter att […]