Golnar Bahar forskningsassistent vid fredsinstitutet

golnar_fri

Golnar Bahar är forskningsassistent för projektet ”Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking” och ansvarig för den åländska delen av forskningen inom projektet.Golnar har en magisterexamen i internationella relationer från Malmö Högskola och har också studerat genusvetenskap vid Lunds Universitet. Hon har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor vid kvinnoorganisationer och har ett stort intresse för frågor […]