Seminarium om Natos nya strategiska koncept

Den 4 mars 2010 anordnade Finlands och Sveriges utrikesministerier ett seminarium om Natos nya strategiska koncept i Helsingfors. Det nya strategiska konceptet är ett styrdokument som behandlar hur Nato ska värna om medlemsländernas gemensamma säkerhet. Ämnet för seminariet var integrationen av civila och militära aktörer i krishantering. Ålands fredsinstituts forskare Heidi Öst deltog och har […]