Forskning vill bidra till att stärka minoritetsspråk

logo_eldia_red_copy

logo_eldia_red_copyKan små minoritetsspråk överleva i en globaliserad värld? Frågan ställs inom forskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) där Ålands fredsinstitut samarbetar med forskare på sju universitet.

Genom att studera och jämföra 14 olika språkgrupper i åtta europeiska länder ska forskningsprojektet samla kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk i Europa och globalt. Projektet ska bland annat utmynna i en verktygslåda som kan liknas vid en barometer – en ”språkvitalitetsbarometer” – som visar hur livskraftiga olika språk är.