Seminarium och utbildningar för blivande tjej- och killgruppsledare

Interreg_logos_projeu

Interreg_logos_projeuDen 15 april kl. 14-16 i Båtmansrummet på Hotell Arkipelag hålls introduktionsseminariet ”Tjej- och killgrupper – en metod med genusperspektiv som utgångspunkt” som riktar sig till alla som är intresserade av jämställdhetsfrågor och av att stödja unga människors personliga utveckling samt deras förståelse av könsstrukturer i samhället.
Seminariet hålls den 15 april kl. 14-16 i Båtmansrummet på Hotell Arkipelag.
Programmet kan laddas ner här.
Anmälningar senast den 12 april till Susann Simolin, susann@peace.ax , tel. 15570.