Nyhetsbrev 24.3.2010

Ett seminarium om ”Åländska insatser för fred” hålls kvällen den 30 mars (Ålands demilitariseringsdag) på Ålands handelsläroverk. Personer som varit utsända i olika delar av världen berättar om sina erfarenheter och dessutom diskuteras hur åländska erfarenheter, med utgångspunkt i Ålandsexemplet, kan användas vid olika fredsinsatser runtom i världen. Den 15 april kl. 14-16 hålls seminariet […]