Seminarium: Åländska insatser för freden

Fredsseminarium_72

Fredsseminarium_72På Ålands demilitariseringsdag den 30 mars 2010 arrangerade Ålands fredsinstitut seminariet ”Åländska insatser för freden”. På seminariet diskuterades såväl praktiska insatser som ålänningar gjort och gör i världen som möjligheter att i större skala använda åländska erfarenheter vid olika fredsinsatser.

Seminariet riktade sig såväl till privatpersoner som vill veta mer om olika sätt att arbeta för fred som till myndigheter, politiker och organisationer som är intresserade av Ålands roll i världen.

En rapport från seminariet kan ladds ner här.

Utbildningar för kill- och tjejgruppsledare på Åland

training__7

training__7Ålands Fredsinstitut erbjuder utbildningar för dig som är över 18 år och vill bli tjej- eller killgruppsledare. Du behöver inga särskilda förkunskaper för att delta i utbildningarna, det räcker gott och väl med ett stort intresse och engagemang samt en förståelse för könsstrukturer i samhället.
OBS Utbildningen för killgruppsledare är uppskjuten till september pga askmolnet.
Om du från tidigare har en tjejgruppsledarutbildning men vill hålla tjejgrupper i Ålands fredsinstituts regi erbjuder vi en fortbildning för tjejgruppsledare lördagen den 8 maj (programmet är bifogat). Anmälan till fortbildningen för tjejgruppsledare sker senast den 3 maj till: ulrika@peace.ax eller tel: 23977.