Ungdomsläger på Åland 2010

Boundaries_II_The_group

Boundaries_II_The_groupDen 6-13 augusti samlades 30 ungdomar från Åland, Turkiet, Bulgarien, Holland och Grekland i Prästö/Vårdö för att diskutera gränser och identitet.

Under lägret anordnades work-shops om ämnen som gränser, identitet, tolerans och konfliktlösning, utflykter till Mariehamn, Kastelholms slott och Bomarsunds fästningsområde, kulturkvällar och andra sociala aktiviteter. Syftet med lägret var att unga från olika kulturer skulle kunna lära känna varandra och få en chans att diskutera viktiga frågor.

Lägret finansierades av EU:s ungdomsprogram Youth in Action och var således avgiftsfritt för deltagarna.